Sheshatshiu-atanukana mak tipatshimuna
Mythes et récits innus du Labrador

Livret 2

  • 01 Tshishina ka natikut (PDF)
  • 02 Ka katashkuet (PDF)
  • 03 Mishtamishku (PDF)
  • 04 Meshapush (PDF)
  • 05 Kaiakuapishkasht ka ishkuatet (PDF)
  • 06 Ka tshitishimakanit Atshen (PDF)
  • 07 Ka uitatikumat (PDF)
  • 08 Tshishina ka natikut (PDF)
  • 09 Manitusha ka unapemit ishkueu (PDF)

 

Book 2 Cover

Dernière révision: January 27, 2014

Questions et commentaires: innulang@mun.ca

Tout le matériel de ce site web est publié avec la permission de l'auteur.